Geodetski ured Zagreb Geodetske usluge Lemax d.o.o. 01 6197 283

Opis

Geodetski ured Zagreb
Geodetske usluge Lemax d.o.o.

geodetsko – katastarski poslovi, praktična i inženjerska geodezija

Lemax d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje geodetskih djelatnosti te posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske.

Geodetske usluge

Geodetski ured Zagreb Geodetske usluge Lemax d.o.o.

 • Geodetski projekt

  Geodetski projekt

  prestaje postojati posebna geodetska podloga a uvodi se geodetski projekt…

 • Parcelacija zemljišta

  Parcelacija zemljišta

  podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetima…

 • Legalizacija

  Legalizacija objekata

  Legalizacija bespravno sagrađenih objekata…

 • Legalizacija objekta – postupci nakon

  Legalizacija objekta – postupci nakon

  postupci nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju…

 • Uplana / ucrtavanje objekata

  Uplana / ucrtavanje objekata

  evidentiranje postojećeg objekta u katastar nekretnina i u zemljišne knjige…

 • Iskolčenje

  Iskolčenje

  po dostavljanju projektne dokumentacije u digitalnom ili u analognom obliku, prenijet ćemo građevinske pravce i visinske kote na teren kako bi se gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu…

 • Obnova međe

  Obnova međe

  Obnavljamo i na teren prenosimo uništene međe Vaših nekretnina…

 • Usklađenje katastra i gruntovnice

  Usklađenje katastra i gruntovnice

  Čest problem u praksi, pogotovo na području Zagreba, je neusklađenost katastarskog i gruntovnog stanja…

 • Geodetski snimak

  Geodetski snimak

  Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu i koristi se za različite namjene…

 • Identifikacija katastarske čestice

  Identifikacija katastarske čestice

  Identifikacija jest usluga ustanovljavanja katastarske oznake nekretnine, odnosno ustanovljavanja položaja nekretnine…

 • Etažiranje

  Etažiranje

  Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova…

 • Posebna geodetska podloga

  Posebna geodetska podloga

  Novim zakonom je prije početka projektiranja objekta predviđena izrada PGP-a (posebna geodetska podloga) na kojem će se odvijati svi projektantski zahvati…

 • Geodetsko snimanje vodova
 • Posebna geodetska podloga – izrada PGP
  Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju NN 153/2013 i Zakona o gradnji NN 153/2013, posebna geodetska podloga prestaje postojati a uvodi se Geodetski situacijski nacrt – sastavni dio Geodetskog projekta koji služi kao podloga za projektiranje.Što je posebna geodetska podloga, skraćeno PGP
  Posebna geodetska podloga je topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.Namjena posebne geodetske podloge
  Posebna geodetska podloga se najčešće izrađuje u svrhu ishođenja dozvola za gradnju te je prvi korak koji moramo poduzeti ako planiramo izgradnju objekta na čestici.

  Sadržaj posebne geodetske podloge
  Na posebnoj geodetskoj podlozi prikazano je stvarno stanje na terenu, što je arhitektima vrlo važno prilikom projektiranja. Geodetskom podlogom su tako prikazani objekti na terenu, granice kultura, putevi i ceste, te najvažnije – međe predmetne čestice, pri čemu je važno naznačiti radi li se o željeznoj ogradi, žici, betonskim stupovima itd..

  Jedna od najvažnijih informacija koju posebna geodetska podloga pruža je svakako visinska konfiguracija terena, koja se može prikazati slojnicama ili kotama (točkama s pridruženom visinom). Prilikom projektiranja, arhitektu je važno znati radi li se o brdovitom području ili ravnici – što je informacija koju katastarski plan ne pruža.

  Problemi koji se se mogu pojaviti bez posebne geodetske podloge
  Česte su situacije da katastarski plan (koji se za određeno područje na zahtjev može zatražiti u nadležnom katastru) ne prati ažurno promjene na zemljištu. Tako je moguće da ono što kopija katastarskog plana koju dobijete u katastru prikazuje jednostavno ne postoji na terenu (npr. objekti davno srušeni) ili obrnuto, na terenu postoji objekt ili čak put, a na katastarskom planu nije prikazan. Baš iz tog razloga, zakonom je kao obveza uvedena prije svega izrada Posebne geodetske podloge.

  Rezultat – ovjerena posebna geodetska podloga
  Ovlaštena geodetska tvrtka koja posebnu geodetsku podlogu izrađuje za Vas, dužna ju je ovjeriti u nadležnom katastarskom uredu te Vam uručiti minimalno jedan ovjereni primjerak.

  Geodetsko snimanje vodova

  Obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova…

usklađenje katastra i gruntovnice uplana / ucrtavanje objekata posebna geodetska podloga parcelacija zemljišta legalizacija objekta – postupci nakon legalizacija objekta iskolčenje objekta iskolčenje / obnova međe identifikacija čestice / nekretnine geodetsko snimanje vodova geodetski snimak geodetski projekt etažiranje

Geodetski ured Zagreb Geodetske usluge Lemax d.o.o. 01 6197 283

Geodetski ured Zagreb

Lokacija

 • My Location
  Remetinečka cesta 139, 10000, Zagreb, Croatia
 • Radno vrijeme:
  • Ponedjeljak 08:00 AM - 16:00 PM
  • Utorak 08:00 AM - 16:00 PM
  • Srijeda 08:00 AM - 16:00 PM
  • Četvrtak 08:00 AM - 16:00 PM
  • Petak 08:00 AM - 16:00 PM
  • Subota Zatvoreno
  • Nedjelja Zatvoreno

Sadržaji i više

Usluge

ETAŽIRANJE 2,000.00kn
GEODETSKE USLUGE KOD GRADNJE OBJEKTA 5,000.00kn
USKLAĐENJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA 2,500.00kn
ISKOLČENJE (OBILJEŽAVANJE) MEĐE 2,000.00kn
UPIS OBJEKTA U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU 2,500.00kn

Recenzije korisnika

Super1 review 5.0 Napiši recenziju
5
5
5
5
 1. zagreb city

  Geodetski ured u Zagrebu Lemax d.o.o.

  attachment
  30/03/2021
  5.0
Posjetite Web stranicu Dodaj u favorite Podijeli Pošaljite poruku
01 6197 283