Vlasnik portala zagrebcity.eu je Turbo It j.d.o.o., Sjedište: Mokrice 50b, 49243, Oroslavje,OIB:94816802160. Direktor društva i osnivač: Saša Pantelić, upisan u Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080825559. Iznos temeljnog kapitala je 100,00kn. Banka kod koje se vodi poslovni račun je Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR1723600001102321256, Kontakti –  Mob.: 095 / 2200 333, E-mail: turboit.hr@gmail.com.